V případě, že jste mimo Českou republiku a nemáte čas na to, abyste dovezli dokumenty do Prahy, využijte naši bezplatnou službu Dálkové účetnictví.

Návod:
1. Naskenujte všechny dokumenty firmy za zdaňovací období. Přibližný seznam viz níže. Pošlete skeny na info@portvision.cz .
2. My zkontrolujeme dokumenty a sdělíme Vám cenu za služby, kterou si můžete také sami určit pomocí Kalkulačky
3. Připravíme a podáme dokumenty na finanční úřad a pošleme jejich skan na Váš e-mail.
4. Uhradíte částku podle faktury převodem na bankovní účet nebo bankovní kartou přes PayPal.
5. Pokud máte otázky, napište nám na následující Kontakty.


Dokumenty nebo soubory pro skenování a zaslání:
1. Pokud jste již dříve nebyli našimi klienty, předložte nám účetnictví a přiznání k dani Vaší společnosti za předchozí zdaňovací období:
  • přiznání k dani z příjmu pravnických osob
  • rozvaha
  • výkaz zisku a ztrát
2. Bankovní výpisy všech firemních účtů za zdaňovací období: sken papírových výpisů nebo soubory výpisů v jakémkoliv běžném formátu.
3. Pokladní dokumenty: účtenky, stvrzenky, výdajové a příjmové doklady.
4. Faktury vydané Vaší společností s datem zaplacení.
5. Faktury přijaté Vaší společností s datem zaplacení.
6. Kupní smlouvy, smlouvy o pronájmu, leasingové a úvěrové smlouvy, předávací protokoly a jiné dokumenty, které se vztahují ke zdaňovacímu období.